791 492 807 biuro@gorke.pl

Przemysłowe nawilżanie powietrza

Nawilżanie powietrza jest nie tylko istotne w sferze domowej, dla poprawy komfortu przebywających w nim mieszkańców. Niemniej ważne jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu wilgotności na obiektach przemysłowych. Hale produkcyjne i magazyny często wymagają utrzymywania konkretnych parametrów powietrza, takich jak temperatura i wilgotność. W połączeniu z wentylacją obiektu i ogrzewaniem, otrzymujemy niskie wartości wilgotności względnej wewnątrz hali. Takie obiekty wymagają uruchomienia przemysłowego systemu nawilżania powietrza, który dobiera się do wymogów produkcyjnych lub magazynowych.

Co daje nawilżanie powietrza hali produkcyjnej

Oto niektóre przykłady przedstawiające korzyści z utrzymywania wilgotności na obiektach przemysłowych.

Nawilżanie drzewa

Nawilżanie powietrza w przemyśle drzewnym zmniejsza skurcz wilgotnościowy drewna i papieru. Zbyt suche drewno kurczy się i pęka, co wyklucza go z dalszego użytku. Dodatkowo obróbka drzewna powoduje zapylenie i konieczność stosowania odciągów. Odpowiednia wilgotność powietrza w hali produkcyjnej zmniejsza pylenie drzewa i papieru w powietrzu.

Nawilżanie drewna

Nawilżanie lakierni

Procesy lakierowania, klejenia oraz suszenia wymagają wilgotności od 45 do 65%. W suchych warunkach przywieranie lakierów i klejów gwałtownie spada, a nanoszone warstwy podczas malowania zbyt szybko wysychają. Obniża to jakość malowania, powoduje niejednolitą powierzchnię malowania, czy widoczne pasy powstałe podczas malowania. 

Nawilżanie lakierni

Nawilżanie produkcji elektroniki

Nawilżanie przemysłu elektronicznego jest istotne ze względu na elektrostatykę. W fabrykach elektroniki panują strefy urządzeń ESD, gdzie wykonane są specjalne podłogi elektrostatyczne, pracownicy rozładowują ładunki jakie przenoszą na sobie i chodzą w elektrostatycznej odzieży. Suche powietrze dodatkowo zwiększa wyładowania elektrostatyczne. Dlatego jako dodatkowe zabezpieczenie stref ESD, stosuje się przemysłowe nawilżacze powietrza, w celu zredukowania ilości ładunków elektrostatycznych w powietrzu i ochrony elektroniki.

Redukcja elektrostatyki