Redukcja zapylenia – odpylanie powietrza mgłą wodą

Oferujemy skuteczne instalacje, takie jak redukcja zapylenia w technologii mgły wodnej, dopasowane do potrzeb indywidualnych. Systemy mgłowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z transportem oraz przeładunkiem materiałów sypkich. Typowe zastosowania to: przemysł wydobywczy, energetyczny (węgiel, biomasa), kruszywa oraz wszędzie tam gdzie towarzyszący produkcji pył ma istotny wpływ na warunki pracy ludzi oraz maszyn.

Redukcja zapylenia z powietrza zmniejsza ryzyko pożaru oraz wybuchu (pył węglowy, celuloza itp.) a także poprawia wydajność pracy pracowników, trwałość maszyn i urządzeń a także pozwala na utrzymanie rygorów technologicznych w procesach przemysłowych.

Systemy odpylania mgłą wodną znajdują zastosowanie w gałęziach przemysłu jak:

 • przemysł wydobywczy
 • przemysł energetyczny
 • kruszywa
 • przemysł drzewny
 • gospodarka odpadami
 • transport, oraz przesyp materiałów pylących
Redukcja zapylenia

Technika mgłowa

Mgła wodna generowana jest za pomocą dedykowanych dyfuzorów zbudowanych w oparciu o wysokociśnieniowe dysze z trwałym wkładem ceramicznym. Woda rozpylana jest bez udziału sprężonego powietrza do kropel o średnicach kilkunastu mikronów. Tak duże rozdrobnienie wody pozwala na skuteczne wyłapywanie cząstek pyłów pozbawiając je właściwości lotnych.

Odpylanie mgłowe - zasada działania

Budowa oraz elementy składowe

Podstawowe elementy systemu to agregat wysokiego ciśnienia oraz dyfuzory zamgławiające aplikujące mgłę bezpośrednio w okolice źródła zapylenia. Nad całością czuwa sterownik, który na bieżąco kontroluje parametry systemu, reagując na usterki typu błąd zasilania czy spadek ciśnienia wody (uszkodzenie instalacji). System może działać ciągle, być sterowany sygnałem z czujnika wilgotności bądź sygnałem zewnętrznym. Istotnym jest fakt, że dzięki stosowaniu wysokiego ciśnienia nie ma potrzeby stosowania sprężonego powietrza a cała instalacja łączona jest za pomocą pojedynczego przewodu hydraulicznego.

Zalety systemów ciśnieniowych

 • Prosty montaż, Oszczędność miejsca – instalacja prowadzona jest cienkim pojedynczym ciśnieniowym przewodem hydraulicznym, nie ma potrzeby ciągnięcia instalacji sprężonego powietrza
 • Bardzo niski poziom hałasu – dysze ciśnieniowe są ciche a system nie huczy jak wodospad
 • Bardzo wysoka sprawność energetyczna w stosunku do systemów pneumatycznych

Charakterystyka funkcjonalna systemu odpylania

 • sterownik procesorowy dla obsługi maks. 4 stref odpylania – pozwala dawkować mgłę tylko w miejsce gdzie jest w danej chwili potrzebna
 • wydajność zamgławiania: 2 000 l/h lub większe
 • integracja z systemami automatyki zakładowej(wejścia logiczne oraz wyjścia przekaźnikowe)
 • pełne bezpieczeństwo bakteriologiczne dzięki stosowaniu lamp UV oraz specjalnych metod dezynfekcji instalacji
Odpylanie mgłowe