Wysokowydajne nawilżanie powietrza

Proponujemy Państwu dostosowane do indywidualnych potrzeb instalacje nawilżaczy przemysłowych, ustalające wilgotność względną powietrza w zakładach obróbki drewna (produkcja okien, drzwi), drukarniach, przemyśle chemicznym, spożywczym, tekstylnym oraz w innych branżach, gdzie wilgotność względna i temperatura mają istotny wpływ na warunki pracy i produkcji.

Wilgotność względną można określić jako procentowy stosunek ilości pary wodnej rozpuszczonej w powietrzu do ilości pary, przy której w danej temperaturze i ciśnieniu doszłoby do skraplania. Przykładowo: wiedząc, że w temperaturze 20°C powietrze może zawierać maksymalnie 18g wody, możemy obliczyć, że powietrze o wilgotności względnej 50% w tej samej temperaturze zawiera jej 9g.

Systemy nawilżania wpływają na zmniejszenie ilości pyłów w powietrzu, minimalizują powstawanie ładunków elektrostatycznych, poprawiają jakość wyrobu materiałów i pozwalają na utrzymanie rygorów technologicznych produkcji.

Nawilżanie powietrza

Nawilżanie powietrza wykorzystuje się w takich gałęziach przemysłu jak:

 • przemysł drzewny
 • przemysł spożywczy, chłodnie
 • przemysł tekstylny
 • przemysł chemiczny
 • przemysł tytoniowy
 • lakiernie
 • drukarnie i introligatornie
 • piekarnie
 • szklarnie
 • hodowla zwierząt, drobiu, kwiatów
 • urzędy, biura, szkoły, restauracje i muzea
 • inne obiekty użyteczności publicznej
Przemysłowe nawilżanie powietrza

Jednostki nawilżające

Nawilżanie powietrza i nawilżacze przemysłowe (a dokładniej jednostki nawilżające) instaluje się w górnej części nawilżanego pomieszczenie, gdzie jest najcieplej. Po odfiltrowaniu woda dozowana poprzez specjalne dysze w postaci mgły wodnej, ustalając żądany poziom wilgotności względnej.

Rozpylanie ciśnieniowe

Systemy ciśnieniowe zapewniają idealne rozpylanie wody bez użycia sprężonego powietrza. Charakteryzują się wysoką wydajnością oraz sprawnością energetyczną. Dedykowane są zazwyczaj dla hal o znacznych kubaturach (powyżej 20 000 m3), gdzie instalacja pneumatyczna nie sprawdziłaby się ze względu na duże zapotrzebowanie na sprężone powietrze. Stosowanie wysokiego ciśnienia w systemach nawilżania ma również dodatkową zaletę, wysokie ciśnienia są zabójcze dla znacznej większości bakterii oraz grzybów, przez co uzyskujemy wysoki poziom higieniczności systemu.

Rozpylanie pneumatyczne

Są to systemy bazujące na rozpylaniu pneumatycznym. Systemy te znajdują zastosowanie w pomieszczeniach o względnie małej kubaturze, gdzie nie ma potrzeby stosowania systemów wysokociśnieniowych, typowo w mniejszych halach produkcyjnych, lakierniach, muzeach, chłodniach, drukarniach, stolarniach, składach magazynowych, liniach technologicznych i rolnictwie. Cechą charakterystyczną systemów pneumatycznych jest niska cena urządzeń w stosunku do wydajności.

Automatyka nawilżania

Czujniki zainstalowane w pomieszczeniu stale kontrolują względną wilgotność powietrza i przekazują sygnały do centralnego sterownika, który kontroluje system jednostek nawilżających. Poprzez łatwe ustawienie żądanej wartości nawilżenia na panelu sterowniczym, możliwe jest uzyskanie optymalnych warunków w danym zastosowaniu.

Systemy nawilżania dopasowane i montowane są kompleksowo w jednym lub więcej pomieszczeniu. Nad całością czuwa sterownik, który na bieżąco wskazuje dane i bezpośrednio reaguje na usterki typu błąd zasilania czy spadek ciśnienia wody.

Możliwy jest również stały monitoring, archiwizacja oraz wizualizacja poziomu wilgotności ze zdalnym dostępem z poziomu sieci LAN lub Internet, a także sygnalizacja stanów alarmowych z powiadamianiem poprzez SMS lub radiowo.

System może działać w sposób ciągły a jego konserwacja sprowadza się do cyklicznego czyszczenia centralnego filtra nie częściej niż 2 razy w roku.

Charakterystyka funkcjonalna systemów nawilżania

 • obsługa do 16 stref – pozwala precyzyjnie utrzymać zadany poziom wilgotności względnej w każdej ze stref
 • możliwość zdalnego, centralnego sterowania systemem
 • wydajność nawilżania: 680 l/h lub większe
 • dzięki filtracji jonowymiennej (opcjonalnie osmotycznej) brak jakichkolwiek nalotów na osprzęcie nawilżanego pomieszczenia
 • system alarmowania o przekroczeniu wartości granicznych w danej strefie z powiadamianiem SMS
 • integracja z systemami wentylacji oraz klimatyzacji
 • pełne bezpieczeństwo bakteriologiczne dzięki stosowaniu lamp UV oraz specjalnych metod dezynfekcji instalacji