791 492 807 biuro@gorke.pl

Ochrona ppoż – Systemy mgłowe w ochronie przeciwpożarowej

Systemy mgłowe, jako ochrona ppoż, znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie nadają się tradycyjne systemy tryskaczowe. Również skrajnie niebezpieczne dla ludzi systemy gazowe wypierające tlen, czyli wypełniające pomieszczenia gazem. Najczęstsze zastosowania: kościoły, muzea, drukarnie, fabryki, zakłady przerobu drewna, sterownie, rozdzielnie elektryczne.

Budowa oraz elementy składowe

Sercem systemu mgłowego jest zespół pompowy wysokiego ciśnienia wraz z buforowym zbiornikiem wody gaśniczej. W chronionych pomieszczeniach instaluje się dysze zamgławiające oraz detektory pożaru (elektroniczne bądź pneumatyczne). Zasilanie systemu gwarantuje odpowiedni zasilacz awaryjny UPS.

W razie wykrycia pożaru zespół pompowy natychmiast pompuje wodę pod dużym ciśnieniem do dysz aplikując mgłę wodną bezpośrednio w strefę objętą pożarem. Dodatkowo uruchomiona zostaje sygnalizacja akustyczna oraz automatycznie (telefonicznie, radiowo lub poprzez GSM) powiadamiane zostaję odpowiednie osoby oraz jednostka straży pożarnej.

System można w każdej chwili uruchomić manualnie, aby sprawdzić poprawność działania lub prewencyjnie w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Systemy mgłowe - Ochrona ppoż

Systemy mgłowe

Wysoki stopień rozdrobnienia wody jest podstawą zdolności gaśniczej systemów mgłowych. Tradycyjne systemy tryskaczowe generują krople o średnicy około 1 mm natomiast systemy mgłowe wielkości zaledwie 10 µm. Powierzchnia parowania 1 litra wody złożonego z kropel jak powyżej, to odpowiednio 2 m2 oraz aż 600 m2 powierzchni parowania dla systemów mgłowych!

Systemy mgłowe

Wypieranie tlenu ze strefy spalania

Parowanie kropelek mgły wodnej następuje przede wszystkim w strefie podwyższonej temperatury w bezpośredniej bliskości płomienia. Po odparowaniu objętość wody zwiększa się 1720 razy. W efekcie ze strefy objętej pożarem wypierany jest tlen, analogicznie jak w przypadku systemów gaszenia gazem obojętnym. Istotnym jest fakt, że tlen zostaje wyparty wyłącznie ze stref bezpośrednio zajętych przez ogień, pozostałe pomieszczenia oraz drogi ewakuacyjne nadal nadają się do użytku. Nie ma zagrożenia uduszeniem jak w przypadku systemów gazowych.

Chłodzenie dzięki gwałtownemu parowaniu

Olbrzymia powierzchnia parowania wody w systemach mgłowych powoduje bardzo skuteczne schładzanie strefy objętej pożarem. Odparowanie 1 litra wody pobiera z otoczenia aż 2500 kJ energii cieplnej. Dzięki temu skutecznie zwalczamy ogień, a równocześnie chronimy ludzi oraz dobra materialne przed działaniem ciepła. Dodatkową ochronę uzyskujemy dzięki barierze, jaką stanowi mgła wodna dla promieniowania cieplnego.