791 492 807 biuro@gorke.pl

Ochrona ppoż – Systemy mgłowe w ochronie przeciwpożarowej

Systemy mgłowe, jako ochrona ppoż, znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie nadają się tradycyjne systemy tryskaczowe. Również skrajnie niebezpieczne dla ludzi systemy gazowe wypierające tlen, czyli wypełniające pomieszczenia gazem. Najczęstsze zastosowania: kościoły, muzea, drukarnie, fabryki, zakłady przerobu drewna, sterownie, rozdzielnie elektryczne.

Budowa oraz elementy składowe

Sercem systemu mgłowego jest zespół pompowy wysokiego ciśnienia wraz z buforowym zbiornikiem wody gaśniczej. W chronionych pomieszczeniach instaluje się dysze zamgławiające oraz detektory pożaru (elektroniczne bądź pneumatyczne). Zasilanie systemu gwarantuje odpowiedni zasilacz awaryjny UPS.

W razie wykrycia pożaru zespół pompowy natychmiast pompuje wodę pod dużym ciśnieniem do dysz aplikując mgłę wodną bezpośrednio w strefę objętą pożarem. Dodatkowo uruchomiona zostaje sygnalizacja akustyczna oraz automatycznie (telefonicznie, radiowo lub poprzez GSM) powiadamiane zostaję odpowiednie osoby oraz jednostka straży pożarnej.

System można w każdej chwili uruchomić manualnie, aby sprawdzić poprawność działania lub prewencyjnie w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Systemy mgłowe - Ochrona ppoż

Systemy mgłowe

Wysoki stopień rozdrobnienia wody jest podstawą zdolności gaśniczej systemów mgłowych. Tradycyjne systemy tryskaczowe generują krople o średnicy około 1 mm natomiast systemy mgłowe wielkości zaledwie 10 µm. Powierzchnia parowania 1 litra wody złożonego z kropel jak powyżej, to odpowiednio 2 m2 oraz aż 600 m2 powierzchni parowania dla systemów mgłowych!

Systemy mgłowe

Wypieranie tlenu ze strefy spalania

Parowanie kropelek mgły wodnej zachodzi głównie w obszarze podwyższonej temperatury w bezpośredniej bliskości płomienia. Po odparowaniu, objętość wody zwiększa się 1720 razy, co powoduje wypieranie tlenu ze strefy pożaru. Podobnie jak w przypadku systemów gaszenia gazem obojętnym. Ważne jest, że tlen zostaje wyparty jedynie z obszarów bezpośrednio objętych ogniem, dzięki czemu pozostałe pomieszczenia i drogi ewakuacyjne pozostają bezpieczne do użytku. Nie istnieje więc ryzyko uduszenia, jak ma to miejsce przy użyciu systemów gazowych.

Chłodzenie dzięki gwałtownemu parowaniu

Olbrzymia powierzchnia parowania wody w systemach mgłowych powoduje bardzo skuteczne schładzanie strefy objętej pożarem. Odparowanie 1 litra wody pobiera z otoczenia aż 2500 kJ energii cieplnej. Dzięki temu skutecznie zwalczamy ogień, a równocześnie chronimy ludzi oraz dobra materialne przed działaniem ciepła. Dodatkową ochronę uzyskujemy dzięki barierze, jaką stanowi mgła wodna dla promieniowania cieplnego.